№ ІІІ (18-19 трав.) (2023): Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф.

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на ІІI Міжнародної науково-практичної конференції̈ «Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку», що була проведена кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики ЛНТУ 18–19 травня 2023 року. У публікаціях висвітлено питання, присвячені сучасному стану та перспективам розвитку підприємництва,: сучасним викликам, трендам та трансформації у бізнес-адмініструванні, соціальному підприємництву та соціальній відповідальності бізнесу в умовах кризи та війни, обліково-фінансовому та інституційному забезпеченню підприємництва, торгівельному та біржовому підприємництву, інформаційним технологіям, цифровому маркетингу та Інтернет-торгівлі в підприємництві, логістиці підприємницької діяльності та управлінню ланцюгами постачання.

Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку економіки підприємства.

 

Матеріали надруковано в авторській редакції з незначними редакторськими правками. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, термінології, інших відомостей, академічну доброчесність.

 

Конференція проведена в рамках Міжнародного проєкту «Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти» / "Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes" (Accent Project).

Опубліковано: 2023-06-12

Весь випуск